รายละเอียดราคาสินค้า

การศึกษา

มิ.ย. 2563

อัพเดทล่าสุด ราคาหนังสือการศึกษา มิ.ย. 2563 พจนานุกรมไทย - จีน สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน, What If ? : จะเกิดอะไรขึ้นถ้า..., Born To Be ทันตะ Exclusive, พจนานุกรม ไทย-จีน ฉบับพกพา, 100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ, ข้อสอบใหม่ 500 ข้อ TOEIC Complete Guide Book

พจนานุกรมไทย - จีน สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
พจนานุกรมไทย - จีน สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
100

จบปัญหาการใช้งานพจนานุกรมไทย-จีนไม่ว่าจะเป็นเล่มใด ๆ หรือแม้แต่ในโปรแกรม ในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ที่ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการใช้งานยากลำบาก ด้วย "พจนานุกรมไทย-จีน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน" เล่มนี้ ที่มุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาจีนที่ต้องใช้งานบ่อย... 

What If ? : จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...
What If ? : จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...
348

"จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...วิศวกรของนาซา ผันตัวมาเป็นนักเขียนและนักวาดการ์ตูน?" คำตอบ...หนังสือวิทยาศาสตร์เล่มดังที่อ่านสนุกจนวางไม่ลงเล่มนี้...ใครจะไปคิดว่า "วิศวกรนาซา" กับ "นักวาดการ์ตูน" จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดหนังสือขายดีที่ฮิตถล่มทลายไปทั่วโลก แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ...

Born To Be ทันตะ Exclusive
Born To Be ทันตะ Exclusive
166

"Born to be ทันตะ Exclusive" เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพทันตแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพทันตะเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ การเตรียมตัวสอบในระบบ...

พจนานุกรม ไทย-จีน ฉบับพกพา
พจนานุกรม ไทย-จีน ฉบับพกพา
148

รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 16,000 คำ และภาษาจีนอีกกว่า 30,000 คำ ใช้อักษรจีนย่อ และระบบกำกับเสียงพินอิน ตามระบบจีนแผ่นดินใหญ่ ทันสมัยด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...

100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ
100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ
87

"100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ" เล่มนี้ ได้รวบรวมศัพท์ 100 คำที่เหมาะกับเป็นสื่อสำหรับเด็กก่อนเข้าวัยเรียน รวมถึงเด็กอายุ 3-6 ปี และเหมาะสมกับการใช้ในวงการการศึกษาปฐมวัย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ....

ข้อสอบใหม่ 500 ข้อ TOEIC Complete Guide Book
ข้อสอบใหม่ 500 ข้อ TOEIC Complete Guide Book
291

สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC ครอบคลุมทุก 7 หัวข้อการสอบ โดยเนื้อหาครอบคลุมหลัก Reading Listening และ Grammar เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ และแบบฝึกเสริมทักษะโดยละเอียด พร้อมคำอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิเศษด้วยการปรับปรุงข้อสอบใหม่ล่าสุดกว่า 500 ข้อ...

Born To Be สัตวแพทย์ Exclusive
Born To Be สัตวแพทย์ Exclusive
165

หนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพ "สัตวแพทย์" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพสัตวแพทย์เหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์...

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
294

"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา" เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย... 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
110

    "รัฐธรรมนูญ" เป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๗๙...

Quick Eng-Thai : Thai-Eng Dictionary พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ สำหรับเด็ก ป.1-6 และผู้เริ่มต้น
Quick Eng-Thai : Thai-Eng Dictionary พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ สำหรับเด็ก ป.1-6 และผู้เริ่มต้น
100

คำศัพท์ไทย-อังกฤษน่ารู้ แบ่งหมวดหมู่ค้นทันใจ รวมคำศัพท์ไทย-อังกฤษที่ใช้เรียน ใช้สอบ คัดคำจากหนังสือแบบเรียน ศัพท์เยอะ ครอบคลุม น้ำหน้าเบาด้วยกระดาษพิเศษ...

ศัพท์จีน-ไทย-อังกฤษต้องรู้ระดับเริ่มต้น
ศัพท์จีน-ไทย-อังกฤษต้องรู้ระดับเริ่มต้น
100

หนังสือภาพรวมคำศัพท์ 3 ภาษา จีน ไทย อังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นและนักเรียน ป.1-6 ภาพสวย คำศัพท์เยอะ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบ่างเป็นหมวดครอบครัว เครือญาติ...

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC
418

ข้อสอบ TOEIC นั้นจริง ๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ แม้ว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเนื้อหาพื้น...

ENT MAPS ฟิสิกส์ & ดาราศาสตร์
ENT MAPS ฟิสิกส์ & ดาราศาสตร์
72

อยากสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝันไม่ใช่เรื่องยาก คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ช่วยได้! "Ent Maps สังคม" Mind Map สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จากจำนวนหลายร้อยหน้า เหลือเฉพาะแก่นที่ต้องรู้ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่ายในหนึ่งวัน เพียงสแกน QR Code ฟังเสียงบรรยาย พร้อมกับดูแผนภาพประกอบก็จะเข้าใจเนื้อหาและจำติดตามได้มากขึ้น รับรองว่าคณะและมหาวิทยาลัยในฝันอยู่แค่เอื้อมแน่นอน...

ENT MAPS ชีววิทยา
ENT MAPS ชีววิทยา
76

อยากสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝันไม่ใช่เรื่องยาก คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ช่วยได้! "Ent Maps ชีววิทยา" Mind Map สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา จากจำนวนหลายร้อยหน้า เหลือเฉพาะแก่นที่ต้องรู้ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่ายในหนึ่งวัน เพียงสแกน QR Code ฟังเสียงบรรยาย พร้อมกับดูแผนภาพประกอบก็จะเข้าใจเนื้อหาและจำติดตามได้มากขึ้น รับรองว่าคณะและมหาวิทยาลัยในฝันอยู่แค่เอื้อมแน่นอน...

Biology Easy Note มั่นใจเต็ม 100
Biology Easy Note มั่นใจเต็ม 100
163

สรุปเนื้อหา "ชีววิทยา ม.ปลาย" ที่เน้นใช้ภาพในการอธิบาย ทำให้เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างทางชีววิทยาเรื่องต่างๆ ได้ชัดเจน เนื้อหาแต่ละเรื่องสรุปจบใน 1 หน้า มองเห็นภาพรวมและสาระสำคัญในแต่ละเรื่องได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจุดเน้นจำเพื่อทำคะแนนในการสอบ TCAS และสนามสอบอื่นๆ ได้ทุกสนาม สำหรับนักเรียน ม.ปลาย และ ม.ต้น...

Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
225

ใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนสอบ จะ "โชคดี" เพราะเหมือนได้อ่านสมุดเล็กเชอร์เพื่อนเทพๆ ของห้องที่คัดกรองเอาเฉพาะเนื้อหาเน้นๆ แล้วสูบเอาน้ำออก แต่อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญยังอยู่ครบถ้วนทุกหัวข้อ ด้วยวิธีการอธิบายที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการสร้างแผนภูมิเนื้อหาใหม่ ตารางสรุปเนื้อหาใหม่ เทคนิคพิเศษ และภาพประกอบที่สวยงามอีกมากมาย...

Born to be พยาบาล Exclusive
Born to be พยาบาล Exclusive
163

"Born to be พยาบาล Exclusive" เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ใน "อาชีพพยาบาล" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพพยาบาลเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะพยาบาล...

เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร
เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร
342

โอริงามิ ศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น เกี่ยวอะไรกับการคัดเลือกมนุษย์อวกาศ? มนุษย์อวกาศกินอาหาร ขับถ่าย มีเซ็กซ์ และรับมือกับความเครียดยังไงในภาวะไร้น้ำหนัก? มีเรื่องอะไรบ้างที่นาซาไม่ค่อยอยากให้เรารู้...

เก่ง 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ 600 คำศัพท์กับ 100 ประโยค
เก่ง 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ 600 คำศัพท์กับ 100 ประโยค
210

เพราะพัฒนาการของเด็กๆ เร็วกว่าที่เราคิด การเรียนรู้ทักษะทางภาษาจึงไม่ใช่เรื่องที่ยาก เริ่มจากการกระตุ้นสายตาด้วยภาพประกอบสีสันสดใสไปพร้อม ๆ กับการฝึกออกเสียง ภาษาไทย จีน อังกฤษ...

คำศัพท์ระดับประถม อังกฤษ-ไทย
คำศัพท์ระดับประถม อังกฤษ-ไทย
51

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน ค้นหาง่าย ตลอดจนมีเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม...

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
117

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา ได้รวบรวมศัพท์สามัญควรจำ ศัพท์ใช้บ่อยและศัพท์สมัยใหม่ที่ควรรู้พร้อมความหมายที่ทันสมัยในหลายสาขา รวมทั้งสำนวนวลี...

10000 ศัพท์อังกฤษ
10000 ศัพท์อังกฤษ
96

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเล่มเดียว ศัพท์เยอะจุใจถึง 103 หมวด ครอบคลุมศัพท์ที่ใช่บ่อยสำหรับนักเรียน ผู้ที่กำลังเตรียมสอบ และบุคคลทั่วไป ทุกคำศัพท์มีคำอ่านไทย และสัญลักษณ์ (') หน้าคำที่มี stress หรือการเน้นเสียง คำศัพท์ทันสมัย ค้นหาง่าย จำไว ไม่ตกเทรนด์ พิเศษ! แผ่นฟิลม์มหัศจรรย์ ทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น...

แบบหัดอ่านภาษาไทย สำหรับชั้นปฐมวัย เล่ม 1
แบบหัดอ่านภาษาไทย สำหรับชั้นปฐมวัย เล่ม 1
27

หนังสือ "แบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 สำหรับชั้นปฐมวัย (อนุบาล-เด็กเล็ก)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะในการอ่าน พูด และฟัง ให้กับเด็กเล็กที่เพิ่งจะเริ่มหัดอ่าน...

100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6
100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6
250

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาฟิสิกส์ฺ สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 แบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย โดยเน้น 100 จุดเนื้อหาหลักที่น้อง ๆ ต้องรู้ พร้อมรวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอบชิงทุน โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น...

การจัดการผลการปฎิบัติงาน : Performance Management
การจัดการผลการปฎิบัติงาน : Performance Management
288

นำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน ที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และความหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานระดับองค์กร ฝ่าย และบุคคล ปัญหาและแนวทางแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงและผนึกประสาน...

ENT MAPS เคมี
ENT MAPS เคมี
59

อยากสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝันไม่ใช่เรื่องยาก คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ช่วยได้! "Ent Maps เคมี" Mind Map สรุปเนื้อหาวิชาเคมี จากจำนวนหลายร้อยหน้า เหลือเฉพาะแก่นที่ต้องรู้ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่ายในหนึ่งวัน เพียงสแกน QR Code ฟังเสียงบรรยาย พร้อมกับดูแผนภาพประกอบก็จะเข้าใจเนื้อหาและจำติดตามได้มากขึ้น รับรองว่าคณะและมหาวิทยาลัยในฝันอยู่แค่เอื้อมแน่นอน...

เคมีขั้นสูง
เคมีขั้นสูง
520

หนังสือ "เคมีขั้นสูง" เล่มนี้ เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัยปี 1 และเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้สอนได้เป็นอย่างดี เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ อะตอมและโครงสร้าง ตารางธาตุ เคมีอินทรีย์ พลังงานและอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลและรีดอกซ์ ซึ่งแต่ละบทแบ่งออกเป็นหัวข้อการเรียนรู้ย่อย...

เริ่มต้นเรียนจีน 4
เริ่มต้นเรียนจีน 4
111

แบบเรียนภาษาจีนที่เขียนขึ้นมา เพื่อเด็กและเยาวชนของไทยโดยเฉพาะ ในเล่มประกอบด้วยคำศัพท์ใหม่ที่ผู้เริ่มต้นเรียนควรรู้กว่า 170 คำ พร้อมการออกเสียง รูปแบบไวยากรณ์ วลี ตัวอย่างประโยคที่สำคัญและใช้บ่อย...

Born to be เภสัชกร Exclusive
Born to be เภสัชกร Exclusive
162

หนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพ "เภสัชกร" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพเภสัชกรเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์ การเตรียมตัวสอบในระบบ "TCAS" เล่าบรรยากาศการเรียนตลอด 6 ปี ลงรายละเอียดวิชาเรียนครบทุกวิชาเพื่อให้ประเมิน...

Brain Test ข้อสอบเข้า ป.1 By ครูนที
Brain Test ข้อสอบเข้า ป.1 By ครูนที
45

เจาะลึกแบบทดสอบเข้า ป.1 สาธิตและคาทอลิก ด้วยนวัตกรรมแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา ฝึกให้เด็กๆ ได้ใช้ความรู้แก้ปัญหาอย่างสนุกสนาน ท้าทาย ด้วยโจทย์คำถามแบบความคิดรวบยอด กระตุ้นความอยากรู้ ความสงสัย...

ศัพท์จีนระดับต้น
ศัพท์จีนระดับต้น
159

หนังสือ "ศัพท์จีนระดับต้น" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาจีนในระดับต้น ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปและใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ไว้กว่า 1,900 คำ เรียงตามเสียงอ่าน (พินอิน) นอกจากคำศัพท์...

รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
234

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ และกำเนิดวิทย์ คือ สุดยอดโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย ที่ขึ้นชื่อว่ามีการแข่งขันสอบเข้ายากที่สุดของประเทศไทย เพราะแม้จะเรียนได้ดีเลิศ แต่หากไม่รู้แนวทางของข้อสอบที่ต้องฝ่าเข้าไปก็ยากที่จะได้ที่นั่งในโรงเรียน...

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2
156

"ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2" ครบทุกทักษะในเล่มเดียว! อัดแน่นทุกบทเรียน คำศัพท์สำคัญประจำบทสำหรับท่องจำทำให้ "การอ่าน" คล่องแคล่ว พร้อมสรุปไวยกรณ์สำคัญที่ใช้ในบทสนทนา ทำให้เข้าใจโครงสร้างประโยคเพื่อใช้ใน ...

เก่งศัพท์อังกฤษ 3,000 คำ ใน 30 วัน
เก่งศัพท์อังกฤษ 3,000 คำ ใน 30 วัน
206

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสุดยอดเทคนิคการท่องจำศัพท์สำหรับสอบ เพื่อให้น้อง ๆ จำศัพท์ได้ 3,000 คำ ใน 30 วัน โดยรวบรวมศัพท์ 3,000 คำ มาแบ่งเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทคำ แยกรากศัพท์...

1.400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
1.400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
105

รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย ที่ใช้มาแต่โบราณและสำนวนเกิดใหม่ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม โดยบอกความหมาย ตัวอย่างการใช้ รวมถึงที่มาของสำนวน เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจง่ายและใช้เป็น "พิเศษ" เสริมความรู้ด้านการใช้ราชาศัพท์ท้ายเล่ม 

3-IN-1 Dictionary : Korean-Thai-English คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ เกาหลี-ไทย-อังกฤษ
3-IN-1 Dictionary : Korean-Thai-English คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ เกาหลี-ไทย-อังกฤษ
178

รวมศัพท์ที่พบและใช้โดยทั่วไปกว่า 3,000 คำ เรียงศัพท์ตามลำดับอัษรเกาหลี มีดัชนีตัวอักษรด้านข้าง ช่วยให้ค้นศัพท์ได้เร็ว ทันใจ ศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมถอดเสียงอ่านแบบอเมริกันถูกต้องตามหลักศัทศาสตร์ (Phonetics) รูปเล่มกะทัดรัด...